Supressió de barreres ascensor

La inclusió d’un ascensor a la comunitat

Hi ha una solució per instal·lar un aparell elevador pràcticament a cada immoble. Tècnica i tecnologia evolucionen per donar qualsevol servei. Catalunya té un parc molt important d’edificis del ‘boom’ immobiliari dels anys 70 que no tenen ascensor, i els propietaris estan arribant a una edat sènior en la qual comencen a plantejar-se si tindran [...]